Følle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-236

Fredningsnr.
2216117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 1,7 x 25 x 12 m, orienteret NNV/SSØ. Noget forstyrret i ældre tid, muligvis derfor af uregelmæssig grundplan, bredest i S-enden. 2 randsten i V, 1 i SØ; herudover talrige sten i overfladen. Lidt N for midten, nær den nuværende (afgravede) Ø-fod, ses et Ø/V-orienteret kisteformet kammer sat af 2 bæresten i N, 2 i syd, 1 i Ø og vistnok 2 i V. Indvendig måler kammeret ca. 1,6 x 0,5 m. Ingen dæksten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Berejst 1989 af JGB: Langdysse orienteret NNV/SSØ, beliggende umiddelbart V for kommunevej, der i SØ synes at tangere højen uden dog at have gjort indgreb i denne. Højen er meget uregelmæssig af grundplan - bredest i S-enden - og utvivlsomt stærkt forstyrret i gl. tid. I overfladen ses overalt mange større og mindre sten. I hvert fald 2 store i V-siden og 1 i SØ (hvor vejen tangerer højen) synes at være randsten. Lidt N for midten, nær den tilsyneladende Ø-side (der dog her virker ret afgravet og forstyrret), ses et Ø/V orienteret, kisteformet dyssekammer sat at 2 bæresten i N, 1 i Ø, 2 i S og (vistnok) 2 i V. Ingen dæksten. Indvendig måler kammeret ca. 1,6 x 0,5 m, dybden er ca. 0,2 m. Flere større fragmenter af sprængte sten omkring kammeret. Ligger umiddelbart SSØ for kommunalt rensningsanlæg. Bevoksning: 1989: Løvtræer

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0566
KUAS, Fortidsminder
Langdysse, 1,7 x 25 x 12 m, orienteret NNV-SSØ. 2 randsten i V, 1 i SØ. Lidt N for midten ses et kammer, ca. 1,6 x 0,5 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget vanskeligt at se formen på højen - ligner mere en uregelmæssig rundhøj end en langhøj. Randsten ikke synlige. Bevokset med en del løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)