Tinning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150501-104

Fredningsnr.
231368

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 24 x 18 m. Orienteret N - S. Uregelmæssig i Ø-side. Græsklædt i Skov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0158
KUAS, Fortidsminder
Høj, 2,5 x 24 x 18 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Østsiden ujævn pga. rævegrave. Bevokset med spredte løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)