Haldum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150504-65

Fredningsnr.
231370

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 22 x 22 m. Dige med læhegn skærer nordsiden. Flere dyregrave i højen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0157
KUAS, Fortidsminder
Høj, 4 x 22 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med enkelte løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)