Haldum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150504-65

Fredningsnr.
231370

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 22 x 22 m. Dige med læhegn skærer nordsiden. Flere dyregrave i højen. I skov.
Undersøgelsehistorie

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 4 x 22 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med enkelte løvtræer.