Polakstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160507-73

Fredningsnr.
271226

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Polakstenen, Polakkerstenen. Stor stenblok, liggende nedad stejl skråning med den SSV-lige ende i bæk. Stenen måler 3,8 x 2 m med største længde i NNV-SSØ. Højden over markoverfladen er 1,7-1 m. Sagn:  I den tid polakkerne var indkvarterede i Elling, tjente der en karl i Vestergården, som var kæreste med en pige, men en polak ville også spille kæreste med hende. Derover slog karlen polakken ihjel og red ned med ham og begravede ham under polakkerstenen. Da karlen blev fanget, hængte polakkerne ham op i Gedved og gennemrøgede ham og pinte ham meget. Senere blev karlen skudt ned ved den røde bro i Horsens. Det berettes også om andre pinsler, karlen var udsat for.  Æ polak-stenen, der også angives at ligge i nærheden af gården Brunborg, er 6 alen lang og omtrent lige så bred. Den sidder inde i en bakke. Nogle polakker var blevet dræbt ved stenen.  En polak kastede i vrede stenen efter en af de Elling gårde. Under stenen siges flere polske krigere, som befolkningen havde slået ihjel, at ligge begravede.
Undersøgelsehistorie  (3)
2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0950
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Polakstenen", "Polakkerstenen".

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der ligger en del nedfaldne grene omkring stenen.

Litteraturhenvisninger  (0)