Hovhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-61

Fredningsnr.
1304117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/5 1889. Gdr. Niels Andersen Vestergaard Afmærkn.: MS. 1889. I 1913 opstilledes (ved assistent, Kjær) en ny MS, da den tidligere MS var knækket. GI-pæl Høj, "Hovhøj", 20 x 3,5 m. Siden noget ujævn. Græsgroet i ager. MS mod V. GI-pæl ved fod mod NV.
Undersøgelsehistorie  (12)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hovhöi, 82 Fod i Tværmaal, 16-17 Fod höi; toppet og rund og forsaavidt velbevaret, men Fodranden er afskaaren og fornylig er indrettet en Kartoffelkjelder i den sydvestlige Side. Bevoksning: 1983: Græs

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 516/12
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 20 m. i Tværm., 3.5 m. h. fra Ø, 5 m. fra (ligger paa en Bakke skraanende fra Ø. mod V.). Mod S. Siden afgravet og Foden udslæbt; Siden iövrigt noget ujævn egfter gamle, flade Afgravninger. Græsgroet i Ager. Paa den flade Top MS. Spor af St. Hansblus, hvorved Stenen sværtet og sprængt paa to Steder; sket mod Ejerens Vidende og Vilje. Paa Indberetning til Museet herom ved undertegnede fulgte Politiundersögelse (sluttet med Betaling af en Bod paa 20 Kr.) Journ. Nr. 516/12. Ny MS opstillet 1913. - Fredlyst af Grdr. Niels Andersen Vestergaard. Thingl. 21/5 1889. - E. 1877: 'Hovhöj', 26 x 5 m. Velbevaret; dog Foden afgravet og en Kartoffelkule anlagt mod SV. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hovhøj", 20 x 3,5 m. Siden noget ujævn. Græsgroet i Ager. MS mod V. GI-Pæl ved Fod mod NV. FM 1887 MS.

1981 Uspecificeret aktivitet
Viborg Museum
I forbindelse med anlæggelsen af Stenbjergvej lige syd for gravhøjen foretog Viborg Amts Vejvæsen en terrænregulering mellem vejen og højen, samt fyldte jord på de bevarede rester af højen. Tilsyneladende forsøgte man at reetablere højen, så den omtrentlig fik den størrelse, den havde ved herredsberejsningen i 1877.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,2 x 25,0 x 25,0 m. Højen fremtræder væsentlig større end tidl. beskr. Det kan evt. skyldes, at der er gravet af omkring den, men det kan ikke afgøres. Den nederste del af siden har et skråt, retlinjet forløb, som virker unaturligt, specielt i S, hvor højden er 5,15 m. Iflg. oplysning fra naboen blev der i forbindelse med anlæggelsen af amtsvejen lagt jord på forneden. Dette forklarer den "forkerte" profil, men ikke den større højde. GI-pælen kunne ikke ses. Den angivne højde er målt i NØ. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)