Stagstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-96

Fredningsnr.
140410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Tegl, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 11 x 2 m. Overfladen stærkt forstyrret ved mange gravninger. Foden firkantet. Græsgroet i ager. Skrammel på siderne.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ødelagt engang ret anselig Høi, 52 Fod i Tværmaal. En Teglovn har været bygget ind i den. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omdannet Höj, 12 m. i Tværm., 2 m. h. Nordsiden bortgravet, Sydsiden skilt fra Resten ved en 0.75 m. d. Gravning. Igennem Resten i N-S en 0.75 m. d. Gravning. Mursten i Fylden Teglovn har været anlagt heri. Græsgroet i Ager. E. 1877: Ødelagt, tidligere ret anselig Höj, 16.3 m. i Tværm. Teglovn har været bygget i den. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 11 x 2 m. Overfladen stærkt forstyrret ved mange Gravninger. Foden firkantet. Græsgroet i Ager. (Skrammel paa Siderne).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ved besigtigelsen fremtrådte højen i nord med jævnt kuplet, græsbevokset overflade, mens der på sydsiden var skubbet jord op, som lå i dynger på siden. Ejeren fortalte, at han havde lagt fyld på i forb. med opførelsen af en lade for få år siden, da den var meget grim. Imidlertid havde dyrene været oppe på højen og havde skrabet en del fyld ned, som han havde fået skubbet op igen med en gummiged. Han fortalte i øvrigt, at højen i hans barndom havde været stærkt forgravet af børn, og at han havde set rester af en teglovn inde i højen. Det blev foreholdt ham, at han ikke uden videre selv måtte begynde at restaurere på højen. Han tilbød at jævne sydsiden og så græs i overfladen. Da det må anses for umuligt at gengive højens den udseende fra 1943, hvor den i øvrigt langt fra var pæn, aftaltes det foreløbig, at han pynter på sydsiden og sår græs, således at højen fremstår pænt. Der blev pålagt hegning af hele højen. I øjeblikket går der el-hegn over midten og den nordligste fjerdedel. . Mål: 2,2x13x13 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)