Volshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-103

Fredningsnr.
140413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Volshøj", 21 x 3,2 m. Sænkninger i top. Siden afgra- vet mod NØ, større sænkninger i siden mod V-N. Overfladen ujævn. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Volshøi eller Volsagerhöi, Gravhøi med stærkt nedgravede Huller i Hele Overfladen; 84' i Tværmaal, 8-9 Fod höi; den ligger paa forholdsviis flad Mark. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medtaget Höj, 21 m. i Tværm., 3.2 m. h. Toppen planeret til en 6-8 m. vid Flade. Top og Side mod V. forstyrrede og udslæbte ved Kartoffelkuler. Siden mod N. stejlt bortgravet, mod Ø. og S. afgravet. Fod afplöjet. Græsgroet i Ager. - E. 1877: 'Volshöj' eller 'Volsagerhöj', 25.5 x 2.8 m. Mange store Huller i Overfladen. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Volshøj", 21 x 3,2 m. Sænkninger i Top. Siden afgravet mod NØ; større Sænkninger i Siden mod V-N. Overfladen ujævn. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr., men højen fremtræder nu rektangulært ompløjet, hvor foden er afpløjet rundt om, og står som en høj kant, der mod vest og syd er henh. vis 0,7 og 0,8 m høj. Specielt mod syd er der pløjet 1-2 m af højfoden, formodentlig for at skabe passage mellem højen og et skeldige 4 m syd for den. Kanten står her uden bevoksning, og der er fare for erosion. Ejeren fortalte, at højen havde set sådan ud i de 11 år, han havde haft gården. Der er kun lige så meget plads, at han kan køre med maskiner mellem højen og skellet, og af og til skraber harvetænderne i kanten af højen. Han lovede at være mere forsigtig i fremtiden. Det bedste ville være en retablering af højfoden, men det vil formentlig forudsætte, at dyrkningen af stykket mellem skellet og højen må opgives. Det anbefales, at man venter et par år og ser, hvordan skaden udvikles. Mål:3,6x22x14 m. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, syd for højen et flot dige.

Litteraturhenvisninger  (0)