Skyumstenen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
110109-106

Fredningsnr.
140464

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten, Skyumstenen. Stenen er 4 x 3,3 m stor og ca. 2 m høj; største længde i NØ-SV. I toppen, der er højest mod øst, er en sænkning, der delvist er græsbevokset. Siderne mod øst, nord og vest skråner indad, mens vestsiden skråner svagt udad. Overfladen er meget ujævn og har mange sprækker. Sagn: - Stenen er kastet af en kæmpe på Mors mod Skyum Kirke - Stenen vender sig, når den lugter nylavede pandekager. Beliggenhed: På strand under høj strandbrink.
Undersøgelsehistorie

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Skyumstenen". Sagnet siger, at stenen er kastet mod Skyum Kirke; den vender sig, når den lugter nylavede pandekager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor sten i strandkanten.