Offerstenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200201-201

Fredningsnr.
370756

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1910 - 1920 e.Kr.)

Vejmærke, Nyere tid (dateret 1864 - 1920 e.Kr.)
Grænsesten fra 1864-1920 landegrænsen

Fredningstekst
Fr.nr. 3707:56 Genforeningsstenen i Gram. Mindesmærke, sagnsten og vejmærker. Genforeningssten udført af sagnsten på mindre jordhøjning, der er omgivet af 10 ældre grænsesten forbundne med en jernkæde. Jordhøjningen er 9,5 x 10.5 m stor og ca. 0,5 m høj, og omgivet af 10 grænsesten fra 1864-1920-landegrænsen. Der er tale om grænsestenene nr. 17, 20, 25, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53. Den danske del af inskriptionen på stenene er opmalet med rød farve, mens den preussiske del er opmalet med sort farve. Oven på jordhøjningen står genforeningsstenen udformet som en moderne stendysse. Som overligger er anvendt en sagnsten. Stenen er 2,8 x 2,7 m stor og 1,5 m høj. Stenen har uregelmæssig form og en meget ujævn overflade. Inskriptionen på overliggerens vestlige side er: ”Altid dages det dog paany hvor Hjertene Morgen vente 14. juni 1920”. Inskriptionen er opmalet med hvid maling. Sagn: Stenen er fundet 1906 i udkanten af Gram Skov i nærheden af en åben plads i Billeslund Skov, som altid er blevet kaldt Offerpladsen. Ingen træer ville gro der. Stenen, som man kaldte Offerstenen, lå halvt under jorden, og der var hugget et dybt, korslignende mærke i den.
Undersøgelsehistorie  (5)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0959
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Offerstenen". Stenen er fundet i Billeslund Skov, ingen træer ville gro der. På stenens vestlige side står en tekst dateret 14. juni 1920.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2017 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Omtinglysning. Ny fredningstekst 2017 Genforeningsstenen i Gram Mindesmærke, sagnsten og vejmærker. Genforeningssten udført af sagnsten på mindre jordhøjning, der er omgivet af 10 ældre grænsesten forbundne med en jernkæde. Jordhøjningen er 9,5 x 10.5 m stor og ca. 0,5 m høj, og omgivet af 10 grænsesten fra 1864-1920-landegrænsen. Der er tale om grænsestenene nr. 17, 20, 25, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53. Den danske del af inskriptionen på stenene er opmalet med rød farve, mens den preussiske del er opmalet med sort farve. Oven på jordhøjningen står genforeningsstenen udformet som en moderne stendysse. Som ovenligger er anvendt en sagnsten. Stenen er 2,8 x 2,7 m stor og 1,5 m høj. Stenen har uregelmæssig form og en meget ujævn overflade. Inskriptionen på overliggerens vestlige side er: ” Altid dages det dog paany hvor Hjertene Morgen vente 14. juni 1920”. Inskriptionen er opmalet med hvid maling. Sagn: -Stenen er fundet 1906 i udkanten af Gram Skov i nærheden af en åben plads i Billeslund Skov, som altid er blevet kaldt Offerpladsen. Ingen træer ville gro der. Stenen, som man kaldte Offerstenen, lå halvt under jorden, og der var hugget et dybt, korslignende mærke i den.

Litteraturhenvisninger  (0)