Grønmarksstenen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230204-83

Fredningsnr.
4312129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Grønmarksstenen. Stenen er 5,5 m lang, 3,8 m bred og 1,9 m høj. Toppen er højest mod øst, hvorfra den skråner, delvist indad bugtende. Siderne er stejle, mod nordøst og sydvest nærmest lodrette, mod øst og vest indad bugtende på grund af afsprængninger. Stenen har mange revner og sprækker i forskellige retninger. I stenens top er indhugget 2 dybe render i T-form samt et par ovale kløve-huller. Sagn: Da Kegnæs Kirke blev bygget, var der en heksekvinde (eller en troldmand) i Hørup, der blev så vred over byggeriet, at hun ville søge at hindre fuldførelsen. Hun tog da en vældig sten og kylede den i sit hosebånd efter kirken. Men den nåede ikke så langt. Den faldt ude i landbadet ved Grønnemark, hvor den ligger endnu. Hørup Kirke, stenen og Kegnæs Kirke skal ligge i en ret linie, så hun har sigtet godt nok, men kræfterne har ikke slået til at kytte den så langt. Stenen skal være kastet over til Kegnæs af en jættekvinde, som boede på Klintinghøj. Hun lagde stenen i et stykke tøj af forklædet, som hun benyttede som slynge, for at kaste den mod en medbejler, der boede på Kegnæs. Slyngen brast, og stenen faldt på stranden. Stenen skal være kastet af en ond ånd på Als for at ødelægge Kegnæs Kirke, da den byggedes. Beliggenhed: På stranden ud for en høj strandskrænt.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0957
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Grønmarksstenen". Sagnet siger, at stenen er kastet efter bl.a. Kegnæs Kirke.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)