Lyngå

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150506-71

Fredningsnr.
221337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 0,75 x 10 x 10 m. Græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 0,75 x 10 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i lysning i granskov. Bevokset med græs og buske.