Danske Skanse I
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-172

Fredningsnr.
431111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk Skanse I Fredningsbeskrivelse: Skansen er helt udjævnet, vold og grav kan stadig anes. Ildlinjen er markeret med hvide kantsten. Markeringen viser et 5-sidet lukket anlæg med indgang mod (S)Ø og front mod (N)V. Det måler 35 m i ØV og 55 m i NS. Volden anes som en op til 1,3 m stor højning mod N, S og V i anlægget. Graven. Foran den udjævnede vold ses den igenfyldte grav, der fremtræder som en svagt markeret sænkning der mod syd (mod Vemmingbund) er helt borteroderet. Ruin af krudtmagasin. I en grube, der måler 8 x 5 m og er 1,7 m dyb, ses et sprængt krudtmagasin. Taget mangler, men de ca. 1 meter tykke vægge er nogenlunde bevaret. Ind(ned)gangen er i SØ. Østvæggen er ved sprængning delt i 7 stykker, vestsiden i 5. Sydsiden er i ét stykke, nordsiden i 5. I grubens bund ses derudover 6 større fritliggende betonblokke. Fredningsgrænsen ligger 18 m udenfor ildlinjen hele vejen rundt. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten m.v. med egen fredning: 4311:109-112. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lille lukket skanse med blokhus, krudtmagasin og standpladser til 7 kanoner. Skansen blev jævnet i 1890 og de fleste cementblokke smidt i havet. I 1914 rejstes et mindesmærke på stedet og blokkene fisket frem igen. Dette holdt dog kun i ca. 2 år, da en del af skrænten, og dermed mindesmærket skred i havet. Kun enkelte sten ligger endnu tilbage på stedet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1029
KUAS, Fortidsminder
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)