Danske Skanse II
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-173

Fredningsnr.
431112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk Skanse II Fredningsbeskrivelse: Skansen er helt udjævnet og fremtræder næppe i terrænet. Ildlinjen er markeret med hvide kantsten, som danner en 6-sidet figur med front mod vest og indgang mod øst. Største længde i Ø-V retning er ca. 50 m og ca. 65 m i N-S. Sydlige krudtmagasin er totalt sprængt. Ruinerne ses i en grube, der måler ca. 12 x 10 m. Gruben er knap 1 m dyb og i den ses et halvt hundrede større og mindre betonfragmenter og brokker. Nordlige krudtmagasin er sprængt fuldstændig. Ruinerne findes i en grube der er ca. 10 x 7 m stor og op til 1,5 m. Der ses i alt hen ved 30 betonfragmenter. Fundament af barak. Det frilagte fundament befinder sig ca. 15 m N for det sydlige krudtmagasin. Orienteringen er ca. ØV og det måler 20 x 7 m. Det er ca. 0,5 m bredt og ca. 0,5 m højt over det indvendige plan. I midteraksen (orientering ØV) ses 4 tagstolpe- eller pillefundamenter, der hver måler 1 m i længden og er ca. 0,5 m brede og hen ved 0,5 m høje. Fredningsgrænsen ligger 20 m fra ildlinjen. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten m.v. med egen fredning: 4311:99-107. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Som skansen så ud op til kampen i 1864: Lukket skanse af samme type som I og IV oprindelig med plads til 10 kanoner, der til dels blev udskiftet med 4 riflede kanoner. De kunne som de eneste nå over Vemmingbund. Skansen er senere udgravet, og man fandt hele blokhusfundamentet, en muret brønd samt en rullebro over graven.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1029
KUAS, Fortidsminder
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)