Danske Skanse III
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-174

Fredningsnr.
431113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk Skanse III (Tysk Skanse XI) Fredningsbeskrivelse: Lukket, trapezformet jordværk med front mod vest, og indgang næsten midt i østside. Den største side mod Ø måler 330 m, fronten (mod V) er 230 m lang, og siderne N og S måler 110 m. Voldens kronebredde er i Ø og S ca. 20 m. Bærmen stiger ca. 4 m, mens selve fronten stiger 1,5 m på 2,5 m. Den samlede højde over terraplanet er ca. 2,5 m. Volden i N og i frontens nordligste ca. 110 m er forhøjet med ekstra ca. 1,5 m. Graven er ca. 10 m bred og 2,5 m dyb, dog er graven mod sydøst væsentligt grundere pga. terrænets form. Traverser m.v. På østvoldens inderside findes i alt 7 traverser. Bagsiden af vestvolden er beskyttet med 4 traverser, hvoraf de to sydligste antagelig har beskyttet en bygning (magasin eller barak). Den forhøjede vold mod N og NV udgør sammen med traverserne bag vestvolden og de fire nordligste bag østvolden en særlig forstærket del af skansen adskilt fra resten. Fredningsgrænsen følger skellet, mod S og Ø dog voldgravens ydre afgrænsning. Dansk Skanse III. Tysk Skanse XI indeslutter Dansk Skanse III, som er omfattet af fredningen. Dansk Skanse III er helt udjævnet, men ildlinjen er markeret med hvide kantsten. Markeringen viser en femsidig lynette med front mod (VS)V og åben mod (N)Ø. Største længde i ØV er 50 m og i NS 65 m. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:97. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Tysk Skanse XI. Som skansen så ud op til kampen i 1864: Dansk Skanse III. En lille åben skanse (en lynet) med 5 kanoner og krudtmagasin. Under belejringen anbragtes yderligere 3 morterer. Skansen er senere ombygget til den tyske fæstningsskanse XI, og det er resten af denne, der kan ses i dag.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1029
KUAS, Fortidsminder
Skanse. (Tysk Skanse XI).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)