Danske Skanse IV
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-175

Fredningsnr.
431114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk Skanse IV Fredningsbeskrivelse: Skansen blev nyrestaureret i 1989. Skansen fremstår som en højning med foranliggende svagt markeret grav i form af en lav sænkning. Ildlinjen er markeret med kantsten og indeslutter et uregelmæssigt 6-sidet rum mod (N)V og indgang i SØ. Den største længde i NS- retning er 90 m og tilsvarende i ØV ca. 55 m. Sydlige krudtmagasin. Ruinen, der står på overfladen, består af ca. 15 store betonblokke, hvoraf enkelte synes in situ. Dele af nordvæggen er således delvis bevaret intakt. Nordlige krudtmagasin. Ruinen, der står på overfladen udgøres af en samling betonbrokker, der tilsammen måler ca. 4 x 2 x 1,5 m. Nord- og sydvæg er nogenlunde intakte. Hertil 3 større og et par mindre omkastede brokker. Barakfundament. Fundament der består af en rektangulær cementfundering (sokkel) orienteret N-S. Længden er 25 m, bredden 7 m. I midteraksen ses 5 fundamenter til tagstolper el. lign. på række. Hvert fundament måler 1 x 0,5 m. Fredningsgrænsen løber 15 m uden for ildlinjen. I skansens indre er vold og traverser markeret (rekonstrueret) på forskellig vis. Der er monteret en bro og opsat to kanoner og informationstavler. Intet af dette er omfattet af fredningen. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:93, 94. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lukket skanse med 12 kanoner. De to store bunker sprængte cementblokke er resterne af skansens krudtmagasin. Det var her tyskerne i 1872 lod det store sejrsmonument opføre, men som atter blev sprængt i 1945 (se også afsnittet SEJRSMONUMENTER). Skansen blev nyrestaureret i 1989.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1029
KUAS, Fortidsminder
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)