Dansk Skanse V

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-176

Fredningsnr.
431115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)
Fredningstekst

Dansk Skanse V og VI /Tysk Skanse X) Fredningsbeskrivelse: Kongeskansen. Lukket 6-sidet jordværk med en regelmæssig pileform og front mod vest. Anlægget indesluttes af en kraftig vold med foranliggende grav: Længden er ca. 100 m. Vold og grav er svagest på værkets bagside (østsiden). Gravens bredde er her 7 m, dybden er ca. 2 m. På de andre sider er bredden ca. 12 m og dybden mindst 3 m. Graven er delvis vandfyldt mod S og V. Volden er mindst 2,5 m høj, og bredden er hen ved 12 m i voldkronen. Indgangen er midt på østsiden. Kaponiere. Straks Ø for portindgangen ses det runde jordværk af en kaponiere. Tilsvarende værker ses i anlæggets SV og NV hjørner samt midt på vestsiden, hvor fronten knækker. Traverser. På østvolden findes på begge sider af indgangen 3 traverser. På vestvolden ses 11, hvoraf den midterste befinder sig ud for knækket på fronten og fortsætter ind over terraplanet, så anlægget deles i en nordlig og en sydlig halvdel (Hovedtraversen). På nord- og sydvolden findes 3 traverser hvert sted. I det indre ses rester af blokhuse og magasiner. Fredningsgrænsen følger gravens yderste kant, men er i N og V dog sammenfaldende med skellet. Dansk Skanse V og VI. Tysk skanse X omslutter Dansk Skanse V og en væsentlig del af Dansk Skanse VI. De 2 skansers ildlinie er markeret med hvide betonkantsten. De danske skanser er omfattet af fredningen. Skanse V er totalt udjævnet og kun synlig ved ildliniemarkeringen. Det viser en tresidet lynette med front mod (VN)V og åben mod Ø. Den måler ca. 37 m i NS og 14 m i ØV. Skanse VI er helt ødelagt af den tyske skanse. Det ses kun som den markerede ildlinie, der snor sig op over den tyske vold i nord. Ildlinien viser et uregelmæssigt lukket 5-sidet anlæg med front mod NV og indgang i SØ. Rester af Skanse VI's barakfundament med affaset kant er frilagt i syd-, øst- og nordkanten af en tysk travers. 8 meter øst for ca. midten af den N-S gående ildliniemarkering ses 2 betonblokke i en grube. Blokkene står med en indbyrdes afstand af ca. 2 m og måler ca. 0,5 x 0,5. De er ca. 0,6 m høje. Det er muligvis fundamenter til rullebroen i den danske skanse. Skanse VI måler NS 75 m og 70 m ØV. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten m.v. med egen fredning: 4311:74-82. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Indskrænkning af beskyttelsezonen. Ejendommen matr. 424 ligger inden for beskyttelseszonen, mens 378 og 376 strejfes. Beskyttelseszonen indskrænkes ikke, da det er vigtigt af hensyn til oplevelsen af skanserne at have kontrol over forlandet. *** Historie *** Tysk Skanse X. Som skansen så ud op til kampen i 1864: Skanse V. Dette var den højest beliggende skanse, en meget lille åben lynet udstyret med 5 kanoner. Skanse VI. En lukket skanse med 15 kanoner, blokhus og krudtkamre. Stillingen blev yderlig forstærket med 3 morterer. Oven på ruinerne af skanse V og VI byggede preusserne i efteråret 1865 det store fæstningsværk Skanse X, og det er voldene herfra, der endnu kan ses. Indenfor volden blev der efter 1884 anlagt en stor flad plads med en forhøjning, og her modtog Kong Christian X en deputation af sønderjyder den 11. juli 1920. Siden er den gamle skanse blevet kaldt "KONGESKANSEN".
Undersøgelsehistorie

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Skanse. (Tysk Skanse X).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Det indre af skansen set fra syd
sydlige voldgrav set fra øst
Det indre af skansen set fra toppen af nordlige vold
Nordlige voldgrav set fra øst
sydvestlige voldgrav set fra nord
Skansen indefra set fra nord
Skansen set indefra fra nord
Nordlige del af skansen set fra øst
sydlige del af skansen set fra øst