Dansk Skanse VII
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-177

Fredningsnr.
431116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk Skanse VII Fredningsbeskrivelse: Skansen er helt udjævnet, og jordværket fremstår som en lav højning, d er er max. 0,75 m høj. Ildlinjen er markeret med hvide betonsten, og viser en trefløjet lynette med front mod SV og åben mod Ø. Inden for ildlinjen er den største afstand i NS retning ca. 30 m og i ØV ca. 12 m. Fredningsgrænsen ligger 15 m udenfor ildlinjen mod N, V, og S. I øst følger den foden af det terrænspring, der antagelig markerer skansens bagside. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:72, 73. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Dansk Skanse VII Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lille åben skanse med 4 kanoner, der lå lidt tilbagetrukket. Skansen er nu udjævnet, men i tysk tid lå her en lille alkoholfri sommerrestaurant.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1029
KUAS, Fortidsminder
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)