Dansk Skanse VIII
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-178

Fredningsnr.
431117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk Skanse VIII. Fredningsbeskrivelse: Skansen er helt udjævnet, men fremtræder som en tydelig højning (godt 2 m høj) omgivet af lav men tydelig sænkning (grav). Ildlinien, der er markeret med hvide kantsten, indeslutter en uregelmæssig 5-kant, som i N-S måler ca. 75 m og i Ø-V ca. 50 m. Sydlige ammunitionsmagasin. Ruinen måler 8 x 3 m. Bunkeren er sprængt, men væggene er delvis in situ (specielt S- og V-siden). I Ø-siden er trappen, der fører ned til bunkeren. Stablerne til døren er bevaret. Den støbte loftsammenføjning er delvis bevaret. Indvendige højde er ca. 1,7 m. Nordlige krudtmagasin. Ruinen af det fuldstændigt sprængte magasin ligger i en grube, der måler 6 x 16 x 1 m. I gruben ses godt et halvt hundrede meterstore og mindre betonfragmenter. To store fragmenter ligger udenfor gruben. Barakfundamentet er bevaret næsten fuldstændigt. Det måler 7 x 20 m. Fundamentets bredde er 0,5 m med affasede overkanter. Det er orienteret Ø-V. Det indre er gravet fri i en dybde af 0,75 m. Fem pillefundamenter ca. 0,8 x 0,5 meter ses på en række midt igennem anlægget. Fredningsgrænsen følger gravens ydre kant ca. 35 m fra ildlinien, i V og N er fredningslinien dog sammenfaldende med skellet. *** Historie *** Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lukket skanse udstyret med 12 kanoner, 2 krudtmagasiner og et blokhus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Museal prøvegravning
Journal nr.: HAM 4509
Haderslev Museum
Arkæologisk prøvegravning (søgegrøft) for at afklare placering og forhold for det broanlæg der i sin tid var etableret til Skanse VIII. Prøvegravningen gennemførtes med henblik på at muliggøre den bedst mulige genopbygning af et rullebro-anlæg i Historiecenter Dybbøl Bankes projekt ”Skansebyggerne 2”.

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1029
KUAS, Fortidsminder
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)