Danske Skanse IX
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-179

Fredningsnr.
431118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk Skanse IX (Tysk Skanse IX) Fredningsbeskrivelse: Uregelmæssigt 5-sidet jordværk med front mod (N)V. Længde NS 300 m, bredde ØV 200 m. Indgang i (S) Ø-side. Værket består af en omgrænsende jordvold med foranliggende grav. Graven har på anlæggets bagside (SØ) en bredde af 12 m. Dybden er op til 3,5 m (i NØ), på de øvrige sider er bredden noget større nemlig 15-20 m, men dybden er kun ca. 3 m. I gravens SV-, NV- og NØ-hjørner ses runde jordværker, der har rummet kaponierer. Volden har på østsiden en kronebredde på ca. 12 m, mens den i fronten er ca. 18 m bred. Højden er i skansens ryg op til ca. 2 meter og i øvrigt ca. 2,5 m. Traverser. På anlæggets bagerste vold findes 3 (4) traverser og på fronten ses et tilsvarende antal. Frit på terraplanet findes desuden flere traverser o.l. her i blandt en dobbelt, der antagelig har rummet et ammunitionsmagasin. Fredningsgrænsen følger i øst gravens ydre afgrænsning, og er på de øvrige sider sammenfaldende med skellet. Dansk Skanse IX. Tysk Skanse IX indeholder Dansk Skanse IX dog således, at den danske skanses nordvestlige halvdel ligger uden for den tyske. Ildlinjen er markeret med hvide kantsten. Den danske skanse er omfattet af fredningen. Ildlinjemarkeringen, der ikke er fuldstændig, viser et 5-sidet anlæg med front mod SV og indgang mod Ø. Bredden er ca. 50 m, længde ligeledes ca. 50 meter. Indenfor ildlinjemarkeringen findes følgende ruiner af anlæg: Søndre krudtmagasin. Ruinen af krudtmagasinet ses i en grube, der måler 10 x 8 x 1 m. gruben rummer i alt et halvt hundrede store betonblokke af det fuldstændigt sprængte magasin. Det NV-hjørne synes dog at være bevaret nogenlunde in situ. Barakfundament. Der ses 7 x 15 m af et 0,6 m bredt fundament. Fundamentet er sprængt og delvist fjernet, og hele den østlige del mangler. Midt i fundamentet se 3 pillefundamenter, der hver måler ca. 0,8 x 0,5 m. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:130, 131. *** Historie *** Dansk Skanse IX (Tysk Skanse IX) Tysk Skanse IX. Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lukket skanse med 10 kanoner, et blokhus og 2 krudtmagasiner. Resterne af skansen forsvandt i 1865 under den tyske fæstningsskanse IX, og det er resterne herfra som endnu kan ses.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1029
KUAS, Fortidsminder
Skanse. (Tysk skanse IX).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)