Skanse X

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-180

Fredningsnr.
431119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)
Fredningstekst

Dansk Skanse X Fredningsbeskrivelse: Anlægget er helt udjævnet, men ildlinjen er markeret med hvide kantsten. Det markerede areal udgør et regelmæssigt femkantet anlæg med front mod N (V) og indgang i S. I SØ er det afskåret af landevejen, og her løber ildlinjen ned af en høj og stejl vejskrænt. Vestlige krudtmagasin. Ruinen udgøres af en grube, der måler 15 x 10 x 1 m med hen ved 30 meterstore betonblokke. Magasinet er tilsyneladende sprængt fuldstændigt. Østlige krudtmagasin består af en grube 6 x 6 x 1 m stor med en snes meterstore betonblokke.. Tilsyneladende er magasinet sprængt fuldstændigt. Barakfundament. Fundamentet måler 7 x 15 m og er 0,5 m bredt med affasede kanter. Indvendigt frigravet i 0,75 meters dybde. Orientering ØV. Et enkelt pillefundament 0,5 x 0,8 m er synligt. Fredningslinjen følger eksisterende skel mod V, N og Ø. Mod S ligger den 15 m uden for ildlinjen. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindestene m.v. med egen fredning: 4311:132, 133. *** Historie *** Dansk Skanse X Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lukket skanse med 9 kanoner, 2 krudtmagasiner samt et blokhus.
Undersøgelsehistorie

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland