Dansk Skanse II
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-187

Fredningsnr.
4311101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1860 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864. Kantstillet rødagtig sten af granit, med indlagt kobberplade, på sokkel af liggende sten, der hviler på et lille fundament af mindre sten. Facaden er ca. 85 cm høj, 75 cm bred og ca. 50 cm tyk. Den liggende sten er ca. 120 cm lang. Bronzepladen er 43 cm bred og 29 cm høj og har ophamrede bogstaver. Indskrift: Sort skrift, versaler. TIL MINDE OM DE HELTEMODIGE FORSVARERE AF SKANSE II UNDER KAMPENE I 1864. REJST VED GENFORENINGEN 1920 AF SØNDERJYDSK KOMMANDO Beliggenhed: Stenen står i den østlige del af Skanse II (fr.nr. 4311:12).
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0359
KUAS, Fortidsminder
Dansk mindesten fra 1864.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Registrering via historisk dokumentation
Kulturstyrelsen
Sønderjysk Kommando placerede ved Genforeningen i 1920 dette Genforeningsmindesmærke på Skanse 2, hvor bataljonens mandskab i 1864 havde udvist særlig mod og dygtighed under kampene i 1864. Det er oberst C.C.F. Moltke, Sønderjysk Kommando, der forfattede indskriften på metalpladen, der er fastnaglet til mindestenen.

Litteraturhenvisninger  (0)