Kongeskansen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-198

Fredningsnr.
431176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 - 1924 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten over Dybbølskanserne. Plade af sandsten, liggende op ad travers på stenpostament, flankeret af to stenkugler. Pladen er 205 cm høj, 112 cm bred og 15 cm dyb. Foran stenen og postamentet er en halvcirkel af beton. Udenfor stenens langside er en hæk. Indskrift: Versaler, ophøjede bogstaver, ikke malede, under Chr. X navnetræk med krone og palmeblad. GENFORENINGEN TIL MINDE BLEV DYBBØL SKANSER ERHVERVEDE VED EN LANDSINDSAMLING OG I AARET 1924 DEN 18 APRIL OVERDRAGNE DEN DANSKE STAT SOM NATIONALPARK DENNE STEN STÅR I KONGESKANSEN HVOR KONG CHRISTIAN DEN TIENDE I AARET 1920 DEN 11 JULI MODTOG DE TROFASTE DANSKE DER VENDTE TILBAGE TIL FÆDRELANDET Beliggenhed: Midt i Kongeskansen (fr.nr. 4311:15).
Undersøgelsehistorie  (4)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0359
KUAS, Fortidsminder
Dansk mindesten over Dybbølskanserne.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Registrering via historisk dokumentation
Kulturstyrelsen
Genforeningssten opstillet i 1924 på det sted hvor den danske konge opholdt sig på skansen under fejringen af Sønderjyllands Genforening med Danmark på Dybbøl Banke den 11. juli 1924. Mindesmærket er udført af billedhugger Olrik efter tegning af arkitekt Brummer

Litteraturhenvisninger  (0)