Lille Dalby

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170404-87

Fredningsnr.
30119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten. Stenen er op til 4,2 m lang, 3 m bred og har en højde af 1,2-2,5 m; største længde i NNV-SSØ og største højde mod vest. Overfladen er meget ujævn. Toppen har sit højeste punkt midt på og skråner herfra mod nord, hvor der er en V-formet fordybning fra top til fod. Stenens øvrige sider er næsten lodrette. Sagn: - En trold smed den fra Stouby mod Hedensted Kirke. - Stenen er kastet af en troldkvinde i hendes strømpebånd. - Der er gravet dybt ned om den, uden at bunden er nået. Beliggenhed: På stærkt skrånende græsningsmark ned imod en bæk.
Undersøgelsehistorie

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet siger, at stenen er kastet af en trold.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt