Måle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080113-98

Fredningsnr.
34189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 9 m. Velbevaret. Beliggende ca. 2 m syd for 3418:8.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0070
KUAS, Fortidsminder
Høj, 0,5 x 9 m.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en gravhøj liggende i en lille skovbevoksning. Den er overgroet af græs og enkelte lave buske samt en stor ask, 50-60 år (?).

Litteraturhenvisninger  (0)