Hyllested Skovgårde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140207-33

Fredningsnr.
231833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Bybrønd i Hyllested Skovgårde. Vippebrønd bestående af kampestenssat brønd 1,3 m i diameter, hvorom en kvadratisk brøndkarm med sidemålet 1,5 m, af 4 hjørnestolper på påspigrede planker. Ca. 3,5 m syd for brønden står vippegalgen, en ca. 3 m høj, naturligt tvejet stamme, der bærer den ca. 4 m lange brøndvippearm. Denne mangler kortravægt, men har hævestangen intakt.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0940
KUAS, Fortidsminder
Bybrønd.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Brønden er dækket med et cementdæksel og derfor ikke synlig. Beliggende lige op til offentlig vej. Bevoksning indenfor trærammen omkring brønden.

Litteraturhenvisninger  (0)