Hyllested Skovgårde

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140207-33

Fredningsnr.
231833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Bybrønd i Hyllested Skovgårde. Vippebrønd bestående af kampestenssat brønd 1,3 m i diameter, hvorom en kvadratisk brøndkarm med sidemålet 1,5 m, af 4 hjørnestolper på påspigrede planker. Ca. 3,5 m syd for brønden står vippegalgen, en ca. 3 m høj, naturligt tvejet stamme, der bærer den ca. 4 m lange brøndvippearm. Denne mangler kortravægt, men har hævestangen intakt.
Undersøgelsehistorie

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Bybrønd.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Brønden er dækket med et cementdæksel og derfor ikke synlig. Beliggende lige op til offentlig vej. Bevoksning indenfor trærammen omkring brønden.