Snåstrup Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150304-46

Fredningsnr.
241315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal 7000a, litra a, hvdldv. 403, km 11139 ud for matr.nr. 1-n Lyngbygård Hovedgård, Lyngby: Snåstrup Bro Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 21 m langt, 7 m bredt og 6 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 7 m høj og 10 m bred. De vinkelstillede, udadskrånende fløjmure forlænger gennemløbet med ca. 10 m både ved slug og afgang. Gelænderet er ca. 1 m højt og 10 m langt. Broen er i 1979 udvidet ved, at facaderne er flyttet ca. 7 m ud. Gennemløbet er ved denne lejlighed forlænget med beton.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0902
KUAS, Fortidsminder
Bro opført af granitkvadre.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro.

Litteraturhenvisninger  (0)