Snåstrup Bro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150304-46

Fredningsnr.
241315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Umatrikuleret vejareal 7000a, litra a, hvdldv. 403, km 11139 ud for matr.nr. 1-n Lyngbygård Hovedgård, Lyngby: Snåstrup Bro Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Broens gennemløb er 21 m langt, 7 m bredt og 6 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hver facade er 7 m høj og 10 m bred. De vinkelstillede, udadskrånende fløjmure forlænger gennemløbet med ca. 10 m både ved slug og afgang. Gelænderet er ca. 1 m højt og 10 m langt. Broen er i 1979 udvidet ved, at facaderne er flyttet ca. 7 m ud. Gennemløbet er ved denne lejlighed forlænget med beton.
Undersøgelsehistorie

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Bro opført af granitkvadre.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro.


Billeder

Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra SV
Foto, oversigt