Ketting Kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230205-222

Fredningsnr.
4212126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1850 - 1859 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. Sandstensplade, 118 x 43 cm, stående op ad en 90 cm høj, utildannet granitsten. Indskrift: Over danske Krigere faldne for Fædrenelandet Satte 2den Reserve Bataillon dette Minde Den 20. Mai 1850.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0895
KUAS, Fortidsminder
Mindesten over danske krigere.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Ketting Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. Tilføjelse fra Martin Francke's krigravsmateriale: På Ketting skole lå feltlazaret No. 2, som var i drift fra 21. februar til 25. juni 1864.De mange dødsfald på grund af tyfus skyldtes manglende hygiejne på lazaretterne. Jens Raben har identificieret soldaterne: 3. Regiment: 1. Kompagni: Menig Hans Vilhelm Møller (Død af gigtfeber den 18. april) 2. Kompagni: Menig Christian Bidsted (Død af lungebetændelse den 14. marts) 3. Kompagni: Trænkusk Philip Christensen (Død af lungebetændelse den 23. maj) 8. Regiment: 6. Kompagni: Menig Knud Peter Jørgensen (Død af lungebetændelse 1. maj) 10. Regiment: 4. Kompagni:Menig Peter Tranberg (Død af tyfus 18. april) 16. Regiment: 4. Kompagni: Menig Lauritz Jørgensen (Død af lungebetændelse 30. marts) 7. Kompagni: Menig Lars Petersen (Død af lungebetændelse 30. april) 18. Regiment: 4. Kompagni:Menig Niels Peter Nielsen (Død af tyfus 9. april) 7. Kompagni: Menig Jørgen Andersen (Død af tyfus 6. maj) 22. Regiment: 6. Kompagni:Menig Niels Peter Nielsen (Død af tyfus 24. marts)

Litteraturhenvisninger  (0)