Nyker

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060302-94

Fredningsnr.
523370

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Gravsten, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Kirkens Vaabenhus findes 2 Runestene, som ville blive nøiagtig forklarede og beskrevne i L Petersens Afhandling om de bornholmske Runestene. En Sten paa hvilken kun et Kors er indhugget er ogsaa indsat i Vaabenhuset og en meget stor ældgammel Ligsten (fra Middelalderen?) har ogsaa faaet Plads her. Paa Kirkegaarden har man henne i et Hjørne opstillet en i Kirkegaardsgjærdet funden stor Sten i den Tro, at det var en gammel Bautasten. Hvis saa er - hvilket dog maa betvivles - maa det det formodentlig være en af de i sin Tid paa Kirkemarken langt sydvestlig for Kirken staaende Bautastene [sb.53].

1959 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skålsten i kirkens norddør, erkendt i forbindelse med restaurering (tidligere registreret som sb.109).

1959 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi