Rosmose Røgel
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120212-159

Fredningsnr.
150868

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kreaturfold. Cirkulær, ca. 48 m i udvendig diameter. Sb.nr. Volden er fra 7 til 10 m bred, og fra 0,75-1,5 m høj, tydelig i N- og Ø-siden. Volden har en kort afbrydelse i NØ, hvor indgangen er. I NV tangerer den kreaturfolden 1508:67.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1053
KUAS, Fortidsminder
Kraturfold. Cirkulær ca. 48 meter i udvendig diameter.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kreaturfold i græsklædt lysning i plantage. Omgivet af tæt beplantning af diverse birke og nåletræer. Ingen indsigt til fortidsmindet. Sivagtigt græs slører anlæggets fremståen i terræn.

Litteraturhenvisninger  (0)