Torning
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130612-207

Fredningsnr.
230926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
umatr. vejareal - Østermarksvej - ud for matr.nr. 2-s Nørre-Knudstrup, Thorning: Broanlæg. Broanlægget består af en stenkiste og en bro, der ligger i direkte forlængelse af hinanden. Stenkistens gennemløb er 1 m bredt, 1,35 m højt og 5,3 m langt. Det består af kløvede kampesten med 6 overliggere. Broens gennemløb har samme bredde og højde som stenkisten. Den er opført af teglsten og har affladet hvælv. Den er ca. 4 m lang. Afgangen er spærret af et betonrør. Broen er tørlagt. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. En meget velbevaret stenkiste. Den fra Ø kommende vej til Knudstrup kaldet "Tybovejen" går over stenkisten, hvorigennem der er afløb for vandet, som kommer oppe fra Gråskov samt fra Knudstrup Mose, N-på til Thorning videre til Gudenå. For 1 år siden var den nær sin ødelæggelse, da bækken, som løber under den, skulle sænkes. Uforstand fra Hedeselskabet og Kjellerup Kommunes side. Vi fik hurtig hjælp fra Viborg Stiftsmuseum. ** Seværdighedsforklaring ** Stenkiste indgravet i Hærvejsforløbet.

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0903
KUAS, Fortidsminder
Broanlæg.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)