Dolmerhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-42

Fredningsnr.
140366

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Dolmerhøje", 35 x 4,7 - 6 m. Højen gennemskåret ved en foroven 8 m vid, dyb kløft i Ø-V. Fylden fra kløften ved fod mod Ø. 6 m vidt hul ved fod mod SØ. Sydsiden let afgravet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dolmerhøie [E. nr. 8 og 9, svarer til sb. 43 og 42, skitse i sognebeskrivelsen]. 9 er gjennemskaaren midt igjennem og formodentlig til Bunds; den er 90 Fod i Tværmaal og omtrent 20 Fod høi. Kløften gaaer i Øst-Vest. I Sydsiden traf man store Randstene, "som dannede Korder".

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, udgravet Høj, 30 m. i Tværm., 5.4 m. h. Tværs gennem Midten langs Bunden ført en nu tilgroet Udgravning i NV-SØ, foroven 8 m. vid. Fylddynge herfra over Fod mod SØ, 10 m. l., 5 m. br., 2 m. h.; tilgroet. Foden S. herfor bortgravet. Græsog lynggroet i Ager. - Paa Grund af Gennemgravningen af Generalstaben afsat med to Højmærker. - E. 1877: En af 'Dolmerhøje', gemmemgravet i Ø-V; mod S. fandtes store Randsten (Skizze ved Engelhardt's Beretning)

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Dolmer Høje", 35 x 4,7-6 m. Højen gennemskaaret ved en foroven 8 m vid, dyb Kløft i Ø-V. Fylden fra Kløften ved Fod mod Ø. 6 m vidt Hul ved Fod mod SØ. S-Siden let afgravet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Markant kløft gennem højen jvf fredningstekst.

Litteraturhenvisninger  (0)