Bøllingsøgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130305-208

Fredningsnr.
2409105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Anlæg ved sø og mose. Sat af hovedstore sten. 0,9 m i diameter og mindst til 1,5 m dybt.
Undersøgelsehistorie  (5)
2004 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6/2004
Silkeborg Museum
Det kunne konstateres, at der var tale om en brønd.

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 6/2004
Silkeborg Museum
Brønden havde en indvendig diameter på ca. 80 cm. På bunden af brønden fandtes noget jern samt et stykke porcelæn. Brønden, der formodentlig er fra slutningen af 1800-tallet og har formentlig været brugt af ejendommen Bøllingsøgårdvej 11D.

2004 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 6/2004
Silkeborg Museum
Under nedgravning af hegnspæle var anmelderen stødt på en lille kreds af sten umiddelbart under pløjelaget.

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Brønd. Dækket af højt græs.

Litteraturhenvisninger  (0)