Dolmerhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-43

Fredningsnr.
140365

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, en af "Dolmer Høje", 17 x 3,5 m. Top flad (diam.6 m). Stort brud fra top ned ad siden mod S og V; foden og højsiden stærkt afgravet mod N - V - SV; hul i østsiden (diam. 2,5 m); foden firkantet. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dolmerhøie [E. nr. 8 og 9, svarer til sb. 43 og 42, skitse i sognebeskrivelsen]. 8 i det Hele velbevaret; 53 Fod i Tværmaal, 13 Fod høi; enkelte mindre Udkastninger til Kartoffelkuler.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 15 m. i Tværm., 3.3 m. h. Top affladet. Siden forneden mod NV, V og S. stærkt afgravet. Herved fandtes midt i Sydsiden en mandslang Gravkiste, tom, uden Dæksten. Den har vendt i NV-SØ; mod NV vare to Sidesten, 0.3 m. h., bevarede overfor hinanden med indbyrdes Afstand af 0.65 m. Mod SV. stod en tredje Sidesten, 0.4 m. l. Resten vare optagne, indtil 0.6 m. l. Bunden har ligget 1 m. over Højfod. - Foroven i Højsiden mod SV et større Brud. Mod SØ. var et 4 m. vidt Brud, frisk, 1.7 m. over Højfod ført 2 m. ind i Siden. Fra denne sidste Gravning stammede Fundet Nr. 980 i Thisted Museum, optaget ved Lærer Tilly, Hørsted: I en cirkelrund Stensætning vare fundne tre Urner. De to vare knuste; i den ene af disse fandtes en Ragekniv som hosstaaende Rids [skitse i sognebeskrivelsen], en fin Syl, godt 3 cm. l., samt et tyndt lille Brudstykke, 2 cm. l., af en Ring, alt af Bronze. I den tredje hele Urne (som hosstaaende Rids a) [skitse i sognebeskrivelsen] fandtes ovenpaa de brændte Ben et mindre ituslaaet Kar (samlet; Ridset b) [skitse i sognebeskrivelsen]. - Forneden i Højsiden mod NØ en Katoffelkule. Centralgraven skønnes urørt; egnet til Udgravning. Græsgroet i Ager. - E. 1877: Den ene af 'Dolmerhøje', velbevaret, 17 x 4 m.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Dolmer Høje", 17 x 3,5 m. Top flad (Diam. 6 m.). Stort Brud fra Top ned ad Siden mod S og V; Foden og Højsiden stærkt afgravet mod N, V og SV. Hul i Ø-Siden (Diam. 2,5 m). Foden firkantet. Græsgroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)