Bredholt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-79

Fredningsnr.
391437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, forgravet. 0,7-1,3 x 12-13 m. I centrum et fladt krater, 0,6 x 5 m, i hvis østlige rand toppene af 9-10 store sten, heraf de fleste jordfaste.
Undersøgelsehistorie

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,7-1,3 x 12-13 m. I centrum et fladt krater i hvis østlige rand ses toppene af 9-10 store sten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.