Damstofte Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-72

Fredningsnr.
140368

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Damstoftehøj", 18 x 3,6 m. SØ for top 4 m vid sænkning. Stort dybt brud ved foden mod V gående op i en spids til toppen, højen her delvis undermineret. Dyb rende skåret ind i SV-foden med drejning indad mod højcentrum, herved er en stor sten blottet. Foden firkantet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Damstofte Høi, mellemstor; Sænkning i Toppen.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 18 m. i Tværm., 3.4 h. Top urørt; opad SØ- Siden tilgroet Brud indtil Top, 3 m. vidt. I Østsiden et fladt, tilgroet Brud. Fod firkantet tilpløjet; mod S. afpløjet. Græsgroet i Ager. Søgtes forgæves fredet. E. 1877: 'Damstofte Høj', mellemstor; Sænkning i Top.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Damstoftehøj", 18 x 3,6 m. SØ for Top 4 m vid Sænkning. Stort, dybt Brud ved Foden mod V gaaende op i en Spids til Toppen, Højen her delvis undermineret. Dyb Rende skaaret ind i SV-Fod med Drejning indad mod Højcentrum, herved er en stor Sten blottet. Foden firkantet.

1949 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen beskadiget af det tyske militær.

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen restaureret.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, delvis tilgroet med træer og buske.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)