Sønderhaa Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-97

Fredningsnr.
140346

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller Høj, 18 x 3,2 m. Tilgroet gravning i top. Gran- og lynggroet og beplantet med fyr i plantage. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (4)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18 m. i Tværm., 3.2 h. I Top tilgroet Gravning, 3.5 vid, 0.9 d. MS ved Fod mod Ø. Beplantet i beplantet Hede. Plantningen senere fældet. [se sb. 98].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3,2 m. Tilgroet Gravning i Top. Græs- og lynggroet og beplantet med Fyr i Plantage. MS mod Ø.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og bregner, på nordsiden af højen et egetræ. I plantge.

Litteraturhenvisninger  (0)