Sønderhaa Plantage
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-93

Fredningsnr.
140349

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, 9 x 0,7 m. Græsgroet i nyplantning. MS mod SØ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Tue i Heden, lille og udflydende. Ca. 9 m. i Tværm., 0.7 h. MS ved Fod mod SØ. Nyplantet i nyplantet Hede. Beplantningen senere fældet. [se sb. 98].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 0,7 m. Græsgroet i Nyplantning. MS mod SØ.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre, udfladet høj bevokset med græs, mos og pur.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)