Sønderhaa Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-94

Fredningsnr.
140348

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, 9 x 2,7(over NV-fod) - 1,4(over SØ-fod) m. Tilgroet gravning mod Ø. Græs- og lynggroet i plantage med enkelte fyr. MS mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (4)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Tue i Heden, lille og udflydende. Ca. 9 m. i Tværm., 1 m. h. Mod ØSØ tilgroet Gravning. MS ved Fod mod SØ. Nyplantet i nyplantet Hede. Beplantningen senere fældet. [se sb. 98].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 9 x 2,7 (over NV-Fod) - 1,4 m (over SØ-Fod). Tilgroet Gravning mod Ø. Græs- og lynggroet i Plantage med enkelte Fyr. MS mod Ø.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyng- og græsbevokset høj i lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)