Sønderhaa Plantage
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-96

Fredningsnr.
140344

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, 10 x 1 m. Lynggroet i plantage. MS mod SØ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Tue i Heden, 8-10 m. i Tværm., ca. 1 m. h. I Top svag, tilgroet Sænkning, 1.5 vid. MS ved Fod mod SØ. Beplantet i beplantet Hede. Plantningen senere fældet. [se sb. 98].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 1 m. Lynggroet i Plantage. MS mod SØ.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og bevokset med egetræer, i plantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)