Fredshøi
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-98

Fredningsnr.
140345

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup. Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, "Frejshøj", 35 x 6,5 m. I midten 7 m vid, 2,7 m dyb udgravning. Lynggroet i plantage. MS mod SØ.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredshøi, helt udgravet fra Toppen dybt ned; 100 Fod i Tværmaal, omtrent 20 Fod høi.

1912 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anselig, fredet, men ødelagt Høj. 35 m. i Tværm., 6.5 m. h. Kaldes 'Frejshøj' I Midten Udgravning, 7 vid, 2.5 m. d., tilgroet, ført ind gennem Østsiden. Fylden udkastet mod Ø. I øvrigt velbevaret med smuk, stejl Side. MS ved Fod mod SØ (for langt nede). Lynggroet i beplantet Hede. De 21 Høje Nr. 78-98 ligge paa 'Tandrup Hede', en Hedestrækning, tidligere tilhørende Tandrup Hovedgaard i Bedsted Sogn. 1901 solgte Tandrups Ejer, Godsejer H. Lützhøft, Heden til Sønderhaa Kommune, men fredlyste forinden de 16 Høje Nr. 79-82, 85, 89, 91-94, 96-98. Højene 85-89 samt 98 ses paa Fotografiet Pl. I; 98 noget tilhøjre for Billedets Midte, 85-89 længst tilhøjre. Højene ere tagne fra N. (fra Høj 204). 1912 fandtes Højene 93-94 og 96-97 beplantede trods Fredningen, men efterat Sønderhaa Sogneraad var tilskrevet desangaaende, indløb der herfra d. 6. Septbr. 1912 Meddelelse om at Beplantningen var fjærnet (Journ. Nr. 516/12). Svarende til disse 21 Høje har E. 1877 i sin Beretning de 18 Høje Nr. 14-31; paa Matrikulskortet har han dog kun afsat 17 Høje. Paa Grund af utilstrækkelig Betegnelsesmaade er det umuligt i det enkelte at identificere E.'s Høje med Højene 1912; heller ikke vilde noget vindes herved, da E.'s Beskrivelser er meget summariske. Det ses, at alle Beskadigelserne af Højene ligger forud for E.'s Tid, da han omtaler dem. Høj Nr. 98 kalder han 'Fredshøj'. I Engelhardt's beskrivelse af 1877 findes under Nr. 15-31 følgende tekst: Nr. 15: Mellemstor Høi, dybt udgravet midt i. Nr. 16-18: Udgravede, tildels ødelagte smaa Høie. Nr. 19-28: Mellemstore Hedehøie, alle udgravede fra Toppen nedad og sædvanlig i den sydlige Side. Nr. 29: Anselig Høi, 73 Fod Tværmaal, 15 Fod høi, udgravet midt i. Nr. 30-31: Mellemstore, udgravede Jordhøie.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Frejshøj", 35 x 6,5 m. I Midten 7 m vid, 2,7 m dyb Udgravning. Lynggroet i Plantage. MS mod SØ.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, græsklædt og bregnebevokset høj i plantage.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)