Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-237

Fredningsnr.
5033114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Kampeløkke Å ca. 250 m VSV for Maegård. Velbevaret dæmning på i alt mere end 80 meters længde, som afspærrer hele den brede ådal. Højden op til 1,8 m, bredden ved basis ca. 5 m. Dæmningens østlige del er befæstet med store sten i begge sider, den vestlige del kun i opstrøms side. Stensat bagløb helt ude ved den vestlige afslutning. Omtrent midt på er den stensatte møllerende, på hvis østside ses tomten af møllebygningen. Det østlige dæmningsafsnit er noget beskadiget som følge af brøndgravning. Dæmningen er gennembrudt ved udretning af åen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1088
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Kampeløkke Å.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)