Rutsker
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-197

Fredningsnr.
5033115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Ringe Bækken ca. 150 m S for Vang Havn. Vandmøllen er gennemrestaureret. Ovenfor møllen findes et lille vandreservoir, hvorfra vandstrømmen ved et stigbord kan ledes til møllen eller til bagløbet. Faldhøjde er ca. 3 m. Opstrøms mølleanlægget findes i alt 4 dæmninger, som har opsamlet supplerende vandreservoirer. På 3 tilstødende matrikler ligger hhv. en dæmning, 2 dæmninger og en dæmning samt en vandfyldt dam (restaureret i 1970-erne).
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1089
KUAS, Fortidsminder
Vandmølle ved Ringe Bækken.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)