Rutsker

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-197

Fredningsnr.
5033115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Ringe Bækken ca. 150 m S for Vang Havn. Vandmøllen er gennemrestaureret. Ovenfor møllen findes et lille vandreservoir, hvorfra vandstrømmen ved et stigbord kan ledes til møllen eller til bagløbet. Faldhøjde er ca. 3 m. Opstrøms mølleanlægget findes i alt 4 dæmninger, som har opsamlet supplerende vandreservoirer. På 3 tilstødende matrikler ligger hhv. en dæmning, 2 dæmninger og en dæmning samt en vandfyldt dam (restaureret i 1970-erne).
Undersøgelsehistorie

2005 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Vandmølle ved Ringe Bækken.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra SØ
Oversigt, set fra SV
Oversigt, set fra N