Melå
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060204-88

Fredningsnr.
533661

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølleanlæg ved Melå ca. 150 m SSØ for Hullegård. Mølledæmning 50-60 m lang og 1,5 m høj med 2 gennemløb. Møllen synes at have stået ved det sydlige løb.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1095
KUAS, Fortidsminder
Vandmølleanlæg ved Melå ca. 150 m SSØ for Hullegård. Mølledæmning 50 - 60 m lang og 1,5 m høj med 2 gennemløb. Møllen synes at have stået ved det sydlige løb, hvor der ses en stenkoncentration over en lavning i det sydlige dæmningsafsnit.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)