Åker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-292

Fredningsnr.
5335141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølleanlæg ved Grødby Å ca. 100 m VNV for Skovgård. Den eksisterende vejdæmning er anlagt på mølledæmningen, der er synlig nord for den private adgangsvej. Anlægsresterne repræsenterer formentlig to faser, hvoraf det yngste har haft gennemløb ca. 40 m øst for nuværende åløb. Syd for vejen findes resterne af hjulkisten og en sluse, som har haft stigbord. Et ældre gennemløb ses ca. 10 m øst for nuværende åløb. Nord for dæmningen findes to korte jordvolde, hvor imellem et mølleløb har passeret. Syd for dæmningen en langsgående jordvold, som har adskilt de to løb. Dæmningens totale længde er ca. 50 m. Den er op til 2,5 m høj, men er tydeligt forhøjet i forbindelse med anlæggelse af adgangsvejen.Vandmølleanlæg ved Læså i Vejrmøllegårds have. Anlægget består af en med store sten og jordfyld opbygget ca. 80 m lang 3 – 4 m bred og 1,5 m høj Ø - V gående dæmning. Dæmningen svinger svagt s- formet ned langs møllerenden. Møllerenden er stensat - renoveret i nyere tid - og passerer gennem den ligeledes renoverede hjulkiste. Der er etableret en overløbssluse ved åens hovedløb og sluse med stigbord i mølleløbet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1135
KUAS, Fortidsminder
Mølleanlæg ved Grødby Å.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)