Pedersker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-186

Fredningsnr.
5335140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølleanlæg ved Øle Å lige Ø for Kølleregård. De bevarede anlægsrester synes at repræsentere to faser. Nyeste fase fremtræder nogenlunde intakt. En del af vejdæmningen har tjent som mølledæmning. Den nu udtørrede møllerende har haft sluse m. stigbord. Møllebygningen indgår i et redskabshus. Møllens grundmål har været ca. 4 gange 7 m. Resterne af en ældre mølledæmning med et buet forløb ses nord for vejdæmningen. Denne kan følges over en længde på ca. 50 m, højden er ca. 1 m. Hvor åen passerer, ses en overløbsspærring af sten. Ældste mølle har antagelig ligget nogenlunde, hvor den nyere nu ligger.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1119
KUAS, Fortidsminder
Mølleanlæg ved Øle Å.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Spor efter omfattende mølleanlæg i form af bueformet sten- og jordbygget mølledæmning, omløb og mølledam. Også en imponerende granitbygget bro på stedet.

Litteraturhenvisninger  (0)