Rutsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-198

Fredningsnr.
5033117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg ved Vang Møllebæk Beliggende ca. 100 m NV for Vester Borregård. Dæmningen, der ligger umiddelbart vest for gården, er restaureret i nyere tid. Den har nu en længde på godt 15 m og en bredde ved basis på ca. 4 m. Dammen er retableret. Ca. 20 m nedenfor dæmningen findes en ældre overkørsel med stenkiste, som kan have haft stigbord. Godt 10 m nedenfor denne findes selve mølleanlægget. Løbet mod NØ, som nu er tørlagt, har været møllerenden. Møllekisten står næsten intakt, og en lejesten er på plads i SV lige side. Bortset fra den ombyggede øvre dæmning står anlægget urørt.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1091
KUAS, Fortidsminder
Vandmølle ved Vang Møllebæk.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)